Koncept att använda i livet

Ibland blir livet bara för komplicerat, det känns inte att man kan få
rätsida på saker och ting hur mycket man än försöker. För att få rätsida
på detta kaos som lätt kan bli allenarådande har jag tillsammans med
en konsult tagit fram följande koncept man kan luta sig tillbaka på.

" Jag skall gå hel ur det här. "
" Måste forcera i arbetet. "
" Lite fan annama. "
" Ro. "

När det känns som mest jävligt är det den första delkonceptet man skall
fokusera på. Det är inget alternativ att drunkna i sorg eller frustruation.
Det är dock inte detsamma som att man skall undvika allt som har med
självömkan att göra, man måste naturligtvis ibland få frossa i sin olycka.

Det andra delkonceptet rör de situationer när högarna tornar upp sig
och man inte ser någon ände på allt. Framförallt så vill man inte ta tag i
det trots att man faktiskt borde. Då gäller det bara att ta sig i kragen och
bara göra det som måste göras. Eller som ett multinationellt företag
uttrycker det i sin reklam: " Just do it! "

Att sitta på rumpan är ingen betjänt av, alldra minst en själv. Se till att
ta tag i saker. Rör upp. Stöka till. Gör vad man känner för oavsett om
andra tycket det är urdumt. Det är med det tredje delkonceptet man
bryter ny mark, ser till att andra inte kan placera in en i ett trist fack.

För att skapa balans i livet behövs också den fjärde delen. Man slår sig
ned och låter omvärldens alla problem rinna av en. Det är ingen ursäkt
att det "är mycket just nu", ro är något man får av att stunta i dagens
alla bekymmer för en stund. Möjligen kan man låta sig reflektera över
problemen, men man får inte låta sig tyngas ned hela tiden. Få problem
förtjänar att gå ut över ens sinnesfrid.

< Tillbaka >