Fakta om morötter

De flesta känner säkert till att morötter är nyttiga, så pass att de till
och med ofta används som symbol det detta. För den nyfikne kan
det vara intressant att känna till följande:

< Tillbaka >