Den sista seriestrippen med Kalle & Hobbe

Kalle & Hobbe har alltid varit två av mina absoluta favoriter. Kanske
för att jag ser mig lite som Kalle; på ytan hittar jag gärna på lite hyss,
men i själva verket är jag ödmjuk inför och nyfiken på livet, beger mig
gärna ut på äventyr i okända marker. Försöker se problem ur många
olika synvinklar och finna lösningar som ibland kan te sig något udda.
Detta till trots detta är jag ändå väldigt naiv i många sammanhang.

Denna sista strip tycker jag på sammanfattar väl den Kalle & Hobbe
vi fått lära känna. Den andas en härlig framtidsoptimism.

< Tillbaka >